LEAFDE

Begin je eigen asiel

Plantenasiel

LEAFDE OP SCHOOLHet LEAFDE Plantenasiel wordt voor de duur van 1 tot 2 weken op de school geplaatst. De school krijgt bijpassende lesbrieven geleverd. Voor het primair onderwijs is er een programma afgestemd per leeftijdsgroep voor de groepen 4 t/m 8. Voor het voortgezet onderwijs zijn er programma’s voor leerlingen van verschillende niveaus.

Is de pilot een succes, dan kan de school ook zélf een Plantenasiel starten! Neem voor informatie over de mogelijkheden contact op met educatie@tetem.nl