LEAFDE

Waarom Leafde

Plantenasiel

Door middel van LEAFDE willen we actuele thema’s als inclusiviteit, bestaansrecht en meervoudige perspectieven bespreekbaar maken.

Alles is LEAFDEIn het Plantenasiel vertellen we op een laagdrempelige manier het verhaal van planten, maar ook het verhaal van de mensen in het leven van de planten. Dit leidt tot meerdere lagen van kennis, ervaringen, wensen, waarden en emoties. Op deze manier proberen we een bijdrage te leveren aan een inclusieve en zorgzame basishouding van mensen. En op een innovatieve manier mee te werken aan de totstandkoming van het gesprek over de vaardigheden die nodig zijn om als samenleving te overleven.

LEAFDE OP SCHOOLOmdat we LEAFDE ook belangrijk vinden voor de jongste generatie
is er ook een onderwijsprogramma.
Het LEAFDE Plantenasiel wordt voor de
duur van 1 tot 2 weken op de school geplaatst. De school krijgt bijpassende lesbrieven geleverd. Voor het primair onderwijs is er een programma afgestemd per leeftijdsgroep voor de groepen 4 t/m 8. Voor het voortgezet onderwijs zijn er programma’s voor leerlingen van verschillende niveaus.

Is de pilot een succes, dan kan de school ook zélf een Plantenasiel starten!
Neem voor informatie over de mogelijkheden contact op met edcucatie@tetem.nl